Stratégia

Stratégia

Magyarországról szinte teljesen hiányoznak a Nyugat Európában már több helyen is elterjedt és jól működő adományboltok, annak ellenére, hogy ezen üzletek sikerrel vállalnak fel egyszerre szociális és gazdasági funkciókat is. Ezek elsősorban (de nem kizárólag) használt, de még jó állapotú termékeket árulnak, amelyeket magánszemélyek vagy cégek adományoznak a boltnak.  A vásárolók az üzletekben relatíve olcsón juthatnak hozzá használt, de jó minőségű cikkekhez, másfelől vásárlásaikkal egyben jótékonykodnak is, ugyanis az üzletek a nyereségből bizonyos célcsoportokat közvetlenül is támogatnak. Az adományozó így nem csak csökkenti a hulladék mennyiségét, de ahhoz is hozzájárul, hogy a tágabb közösségében élő szociálisan nehéz helyzetben levő személyek a szokásosnál olcsóbban vásárolhassanak.

A jótékonysági üzletek sikerességét mutatja, hogy az Egyesült Királyságban mintegy 8500 ilyen bolt működik. Bruttó éves árbevételük átszámítva mintegy 250 milliárd forintra tehető. Hazánkban ugyanakkor ezen szegmens betöltetlen piaci résnek tekinthető. Az olcsó bálás ruhákat kínáló boltok ugyan kedvező vásárlási lehetőséget kínálnak, de egyrészt kínálatuk csak ruházatra korlátozódik, másrész nem nyújtanak lehetőséget adakozásra. Az adományozó és az adomány haszonélvezői csak a mi modellünkben tagjai – lakóhelyüknél fogva – ugyanannak a tágabb közösségnek.

A használt termékek forgalma pedig egyre nagyobb részét tesz ki a fogyasztási kiadások között. Szeged mintegy 170 ezer fős népességgel rendelkezik, a környező településekről több tízezer fő ingázik rendszeresen a városba. Mindez, illetve az a tény, hogy üzletünk unikum a Csongrád-megyei régióban, elegendő vásárlóerőt biztosít az üzlet fenntartható működéséhez.

A stratégiai terveink szerint Szegeden hosszú távon működni fog egy jótékonysági bolt,

 • ahová az emberek eljutathatják használt, de jó állapotú, számukra feleslegessé vált dolgaikat, így csökkentve a kidobott hulladék mennyiségét, miközben támogatják a helyi közösséget,
 • amelynek bevételei biztosítják a fenntartható működést és az alkalmazottak továbbfoglalkoztatását,
 • amely olcsó vásárlási lehetőséget kínál,
 • az üzlet közösségi térként is funkcionál, a rendszeresen megrendezett előadások a hasonló gondolkodású emberekben a közösségi érzést is erősítik,
 • amely példaértékű lehet, ezáltal multiplikálva a projekt hatását.

A szociális szövetkezetünk főként adományként fogadott termékek értékesítését végző, a bevételtermelés mellett szociális és oktatási feladatokat is megvalósító, üzletet kíván működtetni, amely elsődlegese a társadalmilag sérülékeny csoportok számára kínál elérhető és megfizethető szolgáltatásokat.

További céljaink:

 • közösségi tér létrehozása,
 • lehetőség biztosítása használaton kívüli termékek felajánlására és így továbbhasználására,
 • alacsony árú termékek kínálata,
 • újfajta jótékonykodási lehetőség megteremtése,
 • kidobott termékek mennyiségének csökkentése.
 • a jótékonysági bolt koncepciójának hazai megismertetése,
 • jótékonysági boltok létesítésének bátorítása,
 • az adakozókedv növelése

 

Az érintett célcsoport(ok)

 

A projektünk elsődleges célcsoportját azon rétegek jelentik akik a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által a leginkább sújtottnak tekinthetők, az adománybolt árai és a kínált egyéb szolgáltatásai elsődlegesen őket célozzák. Az eddigi statisztikáink alapján a visszatérő vásárlók száma  közel 100 fő, de a bolt előző működési szakaszában csaknem 800 fő fordult meg az üzletünkben.

A projekt tágabb célcsoportját egyrészt azon személyek alkotják, akik olcsón szeretnének vásárolni (miközben jótékonykodhatnak is), másrészt azok, akik szívesen megválnának már nem használt tárgyaiktól, ezáltal egy jó célt támogatva, másrészt csökkentve a hulladék m