Tevékenységek

Frontális oktatás és képzés

formális és nem formális

E-learning
Szemléletformálás
Érzékenyítés
Digitális és nyelvi kompetencia fejlesztése